Lasätter Gård

Vår vision är att erbjuda en plats för gemenskap och naturliga möten. Vi vill skapa en miljö som förenklar och stärker mötet mellan människor, erbjuder naturliga upplevelser och bidrar till en hållbar miljö.


Vår affärsidé

Vi ska erbjuda logi, lokaler och upplevelser i lantlig miljö som syftar till att skapa en trivsam atmosfär för socialt umgänge och kreativa möten. Vi vänder oss till familjer, vänner, släkt, företag och föreningar. Våra gäster väljer oss för att de kan hyra boendeanläggningen exklusivt, för att många får plats tillsammans och för att vi har en flexibel prissättning, hög kvalitet och ett personligt värdskap.

Lasätter Gård

Vår företagspolicy

Lasätter gård har som målsättning att samordna och bygga nätverk med traktens lokala företagare & föreningar. Vi vill förmedla deras unika kunskaper om bygdens kultur – och naturarv och göra det lätt tillgängligt och intressant för våra besökare. Vi vill gynna den lokala ekonomin och lyfta fram utbudet av lokala matproducenter. Lasätter gård ska på möjligaste sätt sprida information om ekoturism till besökande gäster och lokala aktörer.


Monika Crafoord

Monika har en bakgrund från turism, och konferensbranchen, och har under de senaste 20 åren arbetat som projektledare inom området. Arbetar med driften av Lasätter gård och är också delägare i eventföretag Arrangera sedan 1998. Utbildad vid Turisthögskolan I Östersund samt Dipl. marknadsekonom från RMI Berghs.

Kontakt
Fläderdryck

Vår miljöpolicy

Vår ambition är att driva verksamheten på ett hållbart och ansvarsfullt sätt, ta ansvar för  natur och kultur, att ständigt förbättra vårt miljöarbete, ha en hög kvalitet på upplevelserna, ha ett gott värdskap och kvalitetsutveckla oss fortlöpande.

Vi är medlemmar i Ekoturismföreningen, är  godkända som ”Säker gård”(  vilket innebär att vi arbetar aktivt tillsammans med Länsförsäkringar för att förebygga olyckor på gården samt korrekt och välfungerande teknisk utrustning. Vi är delaktiga i Hållbar besöksnäring vars syfte är att utveckla ett  oberoende kvalitetssystem för bättre gästupplevelser och en hållbar miljö.

Vad gör vi?

 • Uppvärmning sker via Bergvärme
 • Vi har en eldriven fyrhjuling som arbetsfordon
 • Vi har installerat solceller på ladugårdstaket
 • Du kan ladda din elbil hos oss
 • Vi källsorterar vårt avfall och komposterar
 • Vi använder enbart miljömärkta städ – och rengöringsprodukter
 • Vi använder lågenergilampor
 • Vi använder miljövänlig bensin i våra maskiner
 • Vi handlar och säljer i första hand lokala produkter.
 • Vi  handlar i möjligaste mån mat från lokala matproducenter
 • Vi tipsar våra gäster hur de kan hjälpa till att spara på energi
 • Vi tipsar och gör det lättillänglig för våra besökare att uppleva natur och kultur
 • Vi upplyser om allemansrätten och uppförande i kontakten med vilda djur
 • Vi  påverkar besökarna till  en respektfull attityd till bygdens människor och kulturella värden
 • Vi samarbetar med lokala föreningar,  och andra turistverksamheter i området.
 • Vi använder oss av lokalbefolkningens kunnande och erfarenhet i våra arrangemang

Historik

Under forntiden gick en vik av Östersjön.in i Kiladalen. Utmed stränderna fanns bebyggelser och man har hittat boplatser med bronsåldersgravar och stensättningar i omgivningarna. Bronsåldern var ca. 1800-500 år f kr. Vattenståndet var då 20 m. högre än i våra dagar. Lasätter gård ligger 49,8 m över havet och är en sådan plats där många lämningar har hittats. Även stenyxor har hittats på gården och i dess omgivning.

Namnet Lasätter berättar om en säter där boskap gick på bete.

Lasäter finns med på den s.k. Ryska kartan som återfanns i Sibirien mot slutet av 1700-talet. Kartan är troligen tillkommen åren 1623-1625 och har påbörjats inför Sigismunds befarade angrepp. Lasäter finns också på en karta från 1634 och är karterat 1693 genom ägomätning. Detta tyder på att Lasäter är en av de äldsta gårdarna i Lundaskog.

Smedjan på gården är det äldsta huset. Och den används fortfarande för de som vill prova på att smida. Det sk ”Torpet” är äldsta byggnaden på gården, från 1800-talet.

Nedervåningen hyrs ut permanent, men på övervåningen finns ett litet mysigt rum som vi hyr ut till våra gäster.

1962 brann slöjdstugan och drängkammaren med spannmålsvind och man fann då aska och brandrester under huset. Enligt uppgift bodde en änka med sju barn där när en eldsvåda ödelade huset. Huset som byggdes upp efter branden 1962 blev gården huvudbyggnad. 2007-2008 totalrenoverades huset och byggdes ut av familjen Crafoord.

År 1871 var det två ägare till Lasätter. Därefter övertogs gården familjen Lundmark som drev gården i fyra generationer. Gården såldes 1975 till Familjen Thunman
som drev gården vidare med mjölkor, och köttdjur. I början av 1980-talet sattes fläderblomsbuskar på en del av åkermarken som idag utgör en av skandinanviens största fläderblomsodling. Åren mellan 2003-2007 ägdes gården av Anna Källdén och Anders Lugn. Då byggdes stallet och logen om till en boende –och konferensanläggning.

2007 köptes gården av Carl & Monika Crafoord. Förutom huvudbyggnaden så totalrenoverades ladan och ett nytt stall byggdes för hästverksamheten.

Följ oss på Facebook och Instagram för senaste nytt.